“Suomen ensimmäinen kiinalaissyntyinen kaupunginvaltuutettu”

“Äiti, toisen sukupolven maahanmuuttaja, ravintoloitsija”

Uutiset

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu sai eilen valtuustossa enemmistön kannatuksen äänin 45/22. Chen äänesti ratikan puolesta. Valtuustopuheessaan Chen muistutti, että Vantaan kaupungin teettämän ratikkakyselyn tuloksen mukaan 83% vastanneista kannattaa ratikan rakentamista Vantaalle. Hakunilan väestöstä 30% on maahanmuuttajataustaisia, alue tunnetaan maahanmuuttajavaltaisena matalatuloisten asuinalueena. Valtuustossa Chen korosti, että tulevan radan varrella on monia pientaloalueita, kuten Vaarala, Itä-Hakkila, Sotunki, Hakkila, Kuusikko, jotka kaikki ovat keskituloisten veronmaksajien alueita. Tällöin ratikka palvelisi myös hyvätuloisia kuntalaisia.

 

Hankkeen rakentamisaikaiset haittavaikutukset ympäristön asukkaille pitää minimoida. Mikäli vahinkoja aiheutuu, kaupungin on korvattava rakentamisesta aiheutuneet sekä taloudelliset että aineelliset vahingot asukkaille. Esimerkiksi väliaikaisen autoparkin järjestäminen. Valtuutettuja tulee tiedottaa ratikan suunnittelun etenemisestä ja toteuttamisesta säännöllisin väliajoin. Lopulliset päätökset hyväksytetään valtuustossa.

 

 

The further planning of the Vantaa tram received a majority votes of 45/22 in the council yesterday. Chen voted for the tram. In her council speech, Chen reminded that 83% of respondents of favour support the tram. Though 30% of Hakunila’s population is from an immigrant background, also known as an immigrant-dominated low-income area. On the council, Chen highlighted that there would be many detached areas along the upcoming track, such as Vaarala, East-Hakkila, Sotunki, Hakkila, Kuusikko, all of which are middle or high income taxpayers. In that case, the tram would also serve middle class.

 

The adverse effects on the environment during the construction phase of the project must be minimized. In the event of damage, the city must compensate the residents for both the financial and material damage caused by the construction. For example, arranging a temporary car park. Councilors shall be kept informed of the progress and implementation of the ratification process at regular intervals. Final decisions must be accepted by the Vantaa city council.

Politiikka

Yrittäjyys

Yrittäjyys on vaihtoehto työn etsinnälle. Kannustetaan vastavalmistuneita, työttömiä ja maahanmuuttajia yrittäjyyteen, esimerkiksi antamalla heille enemmän yrityksen perustamiseen liittyviä tietoja järjestämällä erilaisia tiedotustilaisuuksia. Ensiyrittäjien starttirahan saamisen kriteerejä pitäisi höllentää, jotta yrittäjä voisi alussa paremmin keskittyä muihin tärkeämpiin asioihin. Yrityksen perustamismaksua alennetaan puolella nykyisestä. Yrittäjien verotusta kevennetään.

Työllisyys

Jokainen työ ja ammatti on yhtä arvokas ja kunnioitettava. Työttömänä olemisen ei pitäisi maistua paremmalta kuin työntekemisen. Markkinoilla olevien kannustinloukkujen vähentämiseksi pitäisi teetättää laaja, yliopistotasoinen tutkimus ja sen pohjalta tehtäisiin muutokset. Työvoimatoimisto tarjoaa aktiivisesti työnhakijoille työharjoittelupaikkoja. Kieltäytyäkseen työvoimatoimiston tarjoamasta työstä pitää kirjoittaa kirjallinen selvitys ja liittää mukaan lääkärinlausunnot.

Päivähoito ja koulutus

Lasten päivähoidossa kiinnitetään huomiota opetuksen laatuun sekä opettajien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Sellaisille maahanmuuttajien lapsille, joiden toinen vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, annetaan enemmän kielellistä tukea suomen kielen oppimiselle. Oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille, kuten lukihäiriöiset ja keskittymisvaikeuksista kärsivät, suunnataan enemmän ammattitukea, ja oppimisen arviointeja tehdään useammin. Peruskouluissa painotetaan kansainvälisyyttä, muiden kulttuurien oppimisen tärkeyttä sekä vaalitaan Suomen kulttuuriperinteitä.

Maahanmuuttajat ja maahanmuutto

Maahanmuuttajille opetetaan suomalaista kulttuuria, suomalaisia työskentelytapoja sekä Suomen lakia. Työnantajia rohkaistaan palkkaamaan maahanmuuttajia vakituiseen työhön esim. järjestämällä työnantajien koulutustilaisuuksia. Integroitumista edistetään järjestämällä tapahtumia, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaavat.

Jenni

YRITTÄJÄ – KANSAINVÄLISESTÄ PERHEESTÄ – ÄITI

 

Olen kahden lapsen äiti, yrittäjä, toisen sukupolven maahanmuuttaja ja poliitikko. Synnyin Kiinassa vuonna 1989, ja muutin vanhempieni kanssa Suomeen 1994. Asun perheeni kanssa Vantaalla, viihtyisässä Kivistössä. Minulla on poika Levi,  syntynyt maaliskuu 2014 ja Ella joulukuu 2015. Toimin tällä hetkellä luottamushenkilönä Vantaan vapaa-ajan lautakunnassa, tarkastuslautakunnassa  sekä kaupunginvaltuutossa kaupunginvaltuutettuna.

Puhun ja kirjoitan suomea, englantia ja mandariini kiinaa sujuvasti. Suomen kieli on minun vahvin sekä suullisesti että kirjallisesti, koska kävin kaikki koulut suomen kielellä.

Isäni rekrytoitiin Suomeen ravintolakokiksi 1990. Myöhemmin neljän vuoden päästä äiti ja minä muutimme perässä. Kävin vähän aikaa suomen kielisessä lastentarhassa, ja kaikki koulut ammattikorkeakouluun asti suomen kielellä.

Yrittäjyys on minulla veressä, sillä vanhempani ovat pyörittäneet kiinalaista ravintolaa vuodesta 1998. Pienenä vannoin ettei minusta koskaan tule ravintola-alan yrittäjää. Silti pian ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen perustin oman kiinalaisen ravintolan Vantaalle vuonna 2013. Minun elämänsuuntaa ohjaavat järki ja filosofia sekä moraali ja etiikka. Mottoni on “kuuntele sydäntäsi”.

Miksi liityin politiikkaan? 

Kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista ollessani lukiossa. Tajusin myös, että liittymällä poliittiseen puolueeseen voin olla mukana vaikuttamassa ympärillä tapahtuviin asioihin.

Monikulttuurisen taustani takia koen, että pystyn tuomaan uusia luovia näkökulmia päätöksenteossa. On kunnia, että voin tuoda minua vaaleissa äänestäneiden ajatukset ja äänet kuuluviin.

Blogi

March 11, 2017 / 0 kommenttia

Alkoholista pitää kertoa lapsille ja nuorille

Alkoholin kulutus on puheenaihe, joka herättää monenlaisia tunteita. Siinä yhdistyvät järki ja tunteet, mielihyvä ja mielipaha. Alkoholi voi tuottaa onnea…
Read more

March 6, 2017 / 0 kommenttia

Lapsiperheiden arki kuntoon

Lapsiperheiden arki on vilkasta. Vanhemmat todennäköisesti käyvät töissä, lapset päiväkodissa tai koulussa. Varsinaista lepoaikaa ei ole. Vanhempien täytyy työpäivän jälkeen…
Read more

CV

 Jenni Chen-Ye, syntynyt 1989, Kiina Zhejiang

Maahanmuutto Suomeen 1994

Suomen kansalainen vuodesta 1998
Yrittäjä

Erikoistunut liiketalouden henkilöstöjohtamiseen

Koulutus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liiketalouden tradenomi 2013, suomenkielinen tutkinto
Helsingin luonnontiedelukio, ylioppilas 2008, suomenkielinen linja

Kielitaito

suomi – äidinkieli

kiina(mandariini) – äidinkieli

englanti – suullinen ja kirjallinen taito hyvä

ruotsi – suullinen ja kirjallinen taito kohtalainen

Nykyiset luottamustehtävät

Vantaan vapaa-ajanlautakunnan jäsen 2017-

Vantaan kaupunginvaltuutettu 2017-

Tarkastuslautakunnan jäsen 2019-

Muita aikaansaannoksia

 Talent show -voittaja, piano 10.8.2008 – EF kielikoulu, Lontoo
Pianonsoiton tutkinto 3/3 – Pohjois-Helsingin musiikkiopisto 2006
Musiikin teorian tutkinto 3/3 – Pohjois-Helsingin musiikkiopisto 2006

YHTEYS

 

Puh: (+358) 050 5126568

Email: jenni@jennichen.fi

wechat ID: jennichenfin

 fb