Vantaan kaupunginvaltuutettu Jenni Chen-Ye

“Tervetuloa kotisivuilleni”

 

Juhannus 2020

 

17.6.2020 Hyvää kesää!

Kesäloma on monella jo alkanut, koulut ja päiväkodit jäävät kesätauolle. Suomessa on pitkä kesäloma, mikä voi saada monen ajankulun vaikeaksi. Lapsilla ei kesäisin enää ole pedagogista opetusta, minkä johdosta päivärytmi voi mennä sekaisin, eikä vanhemmat välttämättä pysty valvomaan lastensa tekemisiä. Erityisesti internet luo mahdollisuuden pitämään yhteyttä erilaisiin ihmisiin, lapsilla sekä nuorilla on vaara joutua nettituttavan hyväksikäytetyksi.

Pitkällä kesälomalla kaupungin on hyvä jatkaa puistoruokailua, jotta pystymme varmistamaan että edes osa Vantaan lapsista saa yhden lämpimän ruoan päivässä. Nuorisolle ohjattua kerhotoimintaa pitää lisätä juuri kesällä, kun nuorilla on eniten vapaa aikaa osallistua erilaisiin tapahtumiin. Sosiaali- ja etsiviä nuorisotyöntekijöitä ei pidä lomauttaa tai vähentää kesäksi, sillä nuorisot kaipaavat aikuisten ohjattua seuraa, palautetta ja kannustusta. Kesä on otollista aikaa nuorten peliriippuvuuden kasvamiselle sekä osallistumiseen eri päihteitä käyttäviin ryhmiin. Näiden ongelmien ehkäisemiseksi tarvitsemme nuorisotyöntekijöiden apua.

Korona aikoina erilaisia kokoontumisia voi järjestää ulkona hyödyntäen kaunista luontoamme ja raikasta ilmaa. Unohtamatta vanhuksia, sairaita, yksinäisiä ja jokaista ihmistä, joka kaipaa toisen seuraa. Nautitaan luonnosta ja hyödynnetään puistot, kävelykadut ja pyöräilyreitit.

Toivotan tässä kaikille kuulijoille hyvää kesälomaa. -Jenni Chen-Ye

 

JENNI CHEN-YE                                                           LÄHETEKESKUSTELU

8.6.2020 Hyvää alkanutta kesää!

Täytyy myöntää että ikä ei vain ole numero, sillä ikä tuo mukanaan kokemusta mutta myös realismia. Kokemus on aina hyvästä, mutta realismi? Et enää kasva pituutta, mutta kasvat leveyttä jollet liiku tarpeeksi. Aineenvaihdunta hidastuu, mikä tarkoittaa, että pitää syödä vähemmän jotta pysyy samoissa mitoissa kuin teininä. Elimistön toiminta muuttuu. Terveys ei ole itsestäänselvyys vaan täytyy tehdä työtä pysyäkseen terveenä.
 
Täytin viime vuoden kesänä 30 vuotta, jonka voisin kutsua kolmenkympin kiroukseksi. Ihoni ei enää kestä aurinkoa kuin 10 vuotta sitten, sillä pigmenttiläiskät tulevat herkästi auringonpaisteen alla. Auringonvoiteet ovat olleet ahkerassa käytössä sateisina päivinäkin. Lisäksi tänä kesänä sain siitepölyallergian. Kärsin koko kevään siitepölyoireista. Vanhentumisen pelko on läsnä, sillä olen jo pari vuotta syönyt kollageenijauhetta ihon solujen uudistumisen nopeuttamiseksi.
 
Kohta on juhannus, jonka jälkeen päivät lyhenevät ja mennään taas kohti talvea. Aika menee hurjan nopeasti ja mitä tässä lyhyessä elämässä vielä ehtii tehdä? 

 

18.5.2020

TALOUS JA TYÖLLISYYS

Kaupunki pyrkii ensisijaisesti pitämään kuntalaisistaan hyvää huolta, ylläpitämään peruspalvelut laadukkaana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulutuksen sekä muiden lakisääteisten palvelujen laatu ei saa heiketä säästötoimenpiteiden takia.

Koronaepidemia on nostanut Vantaan työttömyysasteen historiallisen korkealle. Julkisten palveluiden ylläpito vähentää työttömyyttä. Koronan vaikutuksesta palvelut on yhä enenevässä määrin siirtynyt sähköiseen muotoon. Chen-Ye esittää, että Vantaan kaupunki rekrytoi lisää henkilökuntaa sähköisen asioinnin pariin. Kaupunki pitää huolen, että sähköisen asioinnin fasiliteetit pystyvät kattamaan käyttöä, hankkii lisää laitteita ja tietojärjestelmiä tukemaan hyvää asiakaspalvelua. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti työllistämään vantaalla asuvia työttömiä.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Korona on kasvattanut terveydenhuollon sähköistä asiointia merkittävästi. Kaupunki lyhentää puhelinpalvelujonoja rekrytoimalla lisää puhelinasiakaspalvelijoita. Hoivakotien vanhuksista pidetään huolta varmistamalla lääkitysten saatavuus, hoitajien riittävyys ja riittävät ulkoilumahdollisuudet. Vanhuksilla, lapsilla ja vammaisilla on oikeus nopeutettuun hoidon pääsyyn. Kaupunki huolehtii terveydenhuollon henkilökunnan jaksamisesta sekä hygienia tarvikkeiden riittävyydestä.

KASVATUS JA OPPIMINEN

Opetussuunnitelman mukainen opetus ja oppituntimäärä toteutetaan täysimääräisesti kriisiaikanakin. Kansainvälisyys näkyy ja kuuluu koulun arkeen. Erilaisuus on rikkaus, eikä kiusaamisen aihe. Koulukiusaamiseen tulee systemaattisesti puuttua ja henkilökunnan pyrkiä ennalta ehkäisemään kiusaamista. Päiväkodeissa ja kouluissa jatketaan monikielistä tiedotusta, suosituksena laajemmillakin kielillä. Kouluissa kuin varhaiskasvatuksessakin jatketaan erityisen hyvää hygieniakäytäntöjä.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Kaupunki pyrkii rakentamaan tiiviisti junaraideyhteyteen ja julkisten liikenneyhteyksien varteen. Rakentamisessa otetaan huomioon monipuolinen asumiskanta, perhekuntien koko ja inhimillisen elämisen tarpeet. Palvelut rakennetaan samalla aikataululla kuin alueelle muuttavat asukkaat. Kaupunki ylläpitää elinvoimaa ja pitovoimaa panostamalla ympäristön monipuolisuuteen, erityisesti uusien ulkoilu- ja liikuntapuistojen, leikkipuistojen ja pyöräilyreittien rakentaminen ja entisten korjaaminen riittävillä resursseilla on tärkeää. Kivistön pitkittyneeseen palvelujen puutteeseen pyritään löytämään nopea ratkaisu.

KAUPUNKIKULTTUURI

Vapaa-ajan toiminta tuo tasapainoa elämään niin henkisesti kuin fyysisestikin. Liikunta on sijoitus, jonka terveydelliset vaikutukset näkyvät sosiaali- ja terveysmenojen säästämisessä. Kulttuuri- ja nuorisotyö on hyvää syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja yhteenkuuluvuudentunteen kanava. Kivistön kulttuurikeskus nähdään hyvänä korvauksena menetetylle kauppakeskukselle.

Kiitos!

 

9.5.2020

Hyvää äitienpäivää kaikille äideille! On hienoa olla äiti, Suomessa. Suomessa äiti voi luoda uraa ja hankkia lapsia samaan aikaan. Laadukas päivähoito täydentää äidin kotikasvatusta. Lasten päivähoito ja koulutus on melkein ilmaista, ja lapsilla on mahdollisuus elää lapsuuttaan varhaisaikuisuuteen asti. Kiitos kaikille kaikesta!
18.4.2020
Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli Niinistö pitivät tänään yhteisen tiedotustilaisuuden koronasta, Suomessa toimivista hyväntekeväisyys säätiöistä ja kannusti kaikkia jaksamaan tämän vaikean ajan yli. Minua erityisesti kiinnosti hyväntekeväisyysjärjestöt, joiden rooli vaikeana aikoina on erityisen tärkeä tukemalla vanhuksia, lapsiperheitä, paperittomia, lukutaidottomia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Ongelmien kasautuminen heikoimmissa asemissa oleviin on vakava asia, joiden eteen kaikkien on tehtävä työtä.
Itse olen soittanut monelle ystävälleni, kysellyt kuulumisia ja puhunut omista ajatuksistani. Korona on pakottanut ihmiset jäämään kotiin, ja nyt on hyvä hetki jutella ystävien kanssa puhelimessa vuosien tauon jälkeen. 🙂

27.3.2020

Perustin oman “Jenni Chen” valtuustoryhmän, ja tulen jatkamaan itsenäisenä valtuutettuna Vantaan valtuustossa. Jatkan nosmaalisti kaikissa lautakunnissa ja luottamustehtävissä, joihin minut on nimetty. Tulen tekemään aktiivista kuntapolitiikkaa jatkossakin.

Kiitos kaikille tuestanne!

25.3.2020

Jätin eroilmoituksen kokoomukselle.

15.3.2020
Jätin eroilmoituksen kiinalaisyhdistykselle.

Politiikka

Yrittäjyys

Yrittäjyys on vaihtoehto työn etsinnälle. Kannustetaan vastavalmistuneita, työttömiä ja maahanmuuttajia yrittäjyyteen, esimerkiksi antamalla heille enemmän yrityksen perustamiseen liittyviä tietoja järjestämällä erilaisia tiedotustilaisuuksia. Ensiyrittäjien starttirahan saamisen kriteerejä pitäisi höllentää, jotta yrittäjä voisi alussa paremmin keskittyä muihin tärkeämpiin asioihin. Yrityksen perustamismaksua alennetaan puolella nykyisestä. Yrittäjien verotusta kevennetään.

Työllisyys

Jokainen työ ja ammatti on yhtä arvokas ja kunnioitettava. Työttömänä olemisen ei pitäisi maistua paremmalta kuin työntekemisen. Markkinoilla olevien kannustinloukkujen vähentämiseksi pitäisi teetättää laaja, yliopistotasoinen tutkimus ja sen pohjalta tehtäisiin muutokset. Työvoimatoimisto tarjoaa aktiivisesti työnhakijoille työharjoittelupaikkoja. Kieltäytyäkseen työvoimatoimiston tarjoamasta työstä pitää kirjoittaa kirjallinen selvitys ja liittää mukaan lääkärinlausunnot.

Päivähoito ja koulutus

Lasten päivähoidossa kiinnitetään huomiota opetuksen laatuun sekä opettajien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Sellaisille maahanmuuttajien lapsille, joiden toinen vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, annetaan enemmän kielellistä tukea suomen kielen oppimiselle. Oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille, kuten lukihäiriöiset ja keskittymisvaikeuksista kärsivät, suunnataan enemmän ammattitukea, ja oppimisen arviointeja tehdään useammin. Peruskouluissa painotetaan kansainvälisyyttä, muiden kulttuurien oppimisen tärkeyttä sekä vaalitaan Suomen kulttuuriperinteitä.

Maahanmuuttajat ja maahanmuutto

Maahanmuuttajille opetetaan suomalaista kulttuuria, suomalaisia työskentelytapoja sekä Suomen lakia. Työnantajia rohkaistaan palkkaamaan maahanmuuttajia vakituiseen työhön esim. järjestämällä työnantajien koulutustilaisuuksia. Integroitumista edistetään järjestämällä tapahtumia, jossa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaavat.

Jenni

YRITTÄJÄ – KANSAINVÄLISESTÄ PERHEESTÄ – ÄITI

 

Olen kahden lapsen äiti, yrittäjä, toisen sukupolven maahanmuuttaja ja poliitikko. Synnyin Kiinassa vuonna 1989, ja muutin vanhempieni kanssa Suomeen 1994. Asun perheeni kanssa Vantaalla, viihtyisässä Kivistössä. Minulla on poika Levi,  syntynyt maaliskuu 2014 ja Ella joulukuu 2015. Toimin tällä hetkellä luottamushenkilönä Vantaan vapaa-ajan lautakunnassa, tarkastuslautakunnassa  sekä kaupunginvaltuutossa kaupunginvaltuutettuna.

Puhun ja kirjoitan suomea, englantia ja mandariini kiinaa sujuvasti. Suomen kieli on minun vahvin sekä suullisesti että kirjallisesti, koska kävin kaikki koulut suomen kielellä.

Isäni rekrytoitiin Suomeen ravintolakokiksi 1990. Myöhemmin neljän vuoden päästä äiti ja minä muutimme perässä. Kävin vähän aikaa suomen kielisessä lastentarhassa, ja kaikki koulut ammattikorkeakouluun asti suomen kielellä.

Yrittäjyys on minulla veressä, sillä vanhempani ovat pyörittäneet kiinalaista ravintolaa vuodesta 1998. Pienenä vannoin ettei minusta koskaan tule ravintola-alan yrittäjää. Silti pian ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen perustin oman kiinalaisen ravintolan Vantaalle vuonna 2013. Minun elämänsuuntaa ohjaavat järki ja filosofia sekä moraali ja etiikka. Mottoni on “kuuntele sydäntäsi”.

Miksi liityin politiikkaan? 

Kiinnostuin yhteiskunnallisista asioista ollessani lukiossa. Tajusin myös, että liittymällä poliittiseen puolueeseen voin olla mukana vaikuttamassa ympärillä tapahtuviin asioihin.

Monikulttuurisen taustani takia koen, että pystyn tuomaan uusia luovia näkökulmia päätöksenteossa. On kunnia, että voin tuoda minua vaaleissa äänestäneiden ajatukset ja äänet kuuluviin.

Blogi

February 14, 2020 / 0 kommenttia

Suomi tekee taloudellisen itsemurhan

14.2.2020 Suomi on pieni maa, eikä se pysty yksin pelastamaan maailman hädässä olevia ihmisiä. Suomella on niin paljon velkaa, että…
Read more

March 11, 2017 / 2 kommenttia

Alkoholista pitää kertoa lapsille ja nuorille

Alkoholin kulutus on puheenaihe, joka herättää monenlaisia tunteita. Siinä yhdistyvät järki ja tunteet, mielihyvä ja mielipaha. Alkoholi voi tuottaa onnea…
Read more

March 6, 2017 / 0 kommenttia

Lapsiperheiden arki kuntoon

Lapsiperheiden arki on vilkasta. Vanhemmat todennäköisesti käyvät töissä, lapset päiväkodissa tai koulussa. Varsinaista lepoaikaa ei ole. Vanhempien täytyy työpäivän jälkeen…
Read more

CV

 Jenni Chen-Ye, syntynyt kesä 1989, Kiina Zhejiang

Maahanmuutto Suomeen 1994

Suomen kansalainen vuodesta 1998
Yrittäjä, ravintoloitsija

Koulutus

Haaga-Helia ammattioulu, liiketalouden tradenomi 2013, erikoistunut henkilöstöjohtajamiseen, suomenkielinen tutkinto
Helsingin luonnontiedelukio, ylioppilas 2008, suomenkielinen linja

Kielitaito

suomi – ensimmäinen kieli

kiina(mandariini) – toinen äidinkieli

englanti, ruotsi

Muita 

 Talent show -voittaja, piano 10.8.2008 – EF kielikoulu, Lontoo
Pianonsoiton tutkinto 3/3 – Pohjois-Helsingin musiikkiopisto 2006
Musiikin teorian tutkinto 3/3 – Pohjois-Helsingin musiikkiopisto 2006

YHTEYS

 

Puh: (+358) 050 5126568

Email: jenni@jennichen.fi

wechat ID: jennichenfin

Facebook: Jenni Chen-Ye

https://www.facebook.com/jenni.chen.509

 fb